Taekwon-do

Koreai harcművészet

A szó jelentése: a lábbal és kézzel való küzdelem művészete.

A Taekwon-do tanai:

Udvariasság - Becsületesség - Állhatatosság - Önuralom - Rettenthetetlen küzdőszellem

Kialakulása

Réges régen, a messzi-messzi Keleten

A távol-keleti harcművészetek gyökereit az évszázadokkal ezelőtti, feudális világban kell keresnünk. Abban az időben mindennapos volt a küzdelem, olykor életre-halálra. Aki a harcművészetek valamelyikében jártasságot szerzett, a maga és mások védelmére használhatta az elsajátított technikákat, csökkentve kiszolgáltatottságát az útonállókal, vagy a hadurak túlkapásaival szemben. Gyakorlati okok hívták életre a küzdelmi művészeteket, ám ahhoz, hogy valaki igazán komoly, mesteri szintre jusson, nem heti egy-két órányi, könnyed testedzésre volt szükség, hanem folyamatos, intenzív, életmódszerű gyakorlásra.

A modern Taekwon-dot Choi Hong Hi (최홍희) tábornok alapította, aki 1955. április 11-én létrehozta a koreai Taekwon-do Szövetséget, amelyből később a Nemzetközi TKD Szövetség (ITF: International Taekwon-do Federation) is kialakult. A Magyar Taekwon-do Szövetséget tanítványa, Harmat László alapította Budapesten: az első edzést itthon 1977. szeptember 7-én tartották.

Harc...

A valódi küzdelem önmagunkkal zajlik

A harcművész az igazi harcot nem is a küzdelemben vívja, hanem akkor, amikor saját korlátainak és lehetőségeinek folyamatos meghaladására törekedve, áldozatos, verejtékes munkával, mind pontosabbra és hatékonyabbra csiszolja technikáit. Önmagát, a fájdalmait és csüggedését kell legyőznie. A tudás elmélyülésével a továbbfejlődés csak egyre komolyabb önuralom, türelem és kitartás révén érhető el. És aki e képességeit magas szintre fejleszti, annak élete egészét tartás, önfegyelem és egyensúly jellemzi. Igaz volt ez a kezdetekkor – igaz ez napjainkban is. Ma ugyan többnyire nem vagyunk folyamatos barbár, vad veszélynek kitéve, de a modern életnek is megvannak a maga nehézségei. Testünk a mozgásszegény életmód következtében hamar sorvadásnak indul, a folyamatos stressz és a bizonytalanságok szellemi és lelki egyensúlyunkat kezdik ki.

...művészet

Tökéletes összhang

A küzdősport szabályozott, formalizált harc: fő célja az eredményes fizikai küzdelem, akár versenyszinten is. A harcművészet azonban – miként a művészetek általában, amelyek a nem hétköznapi minőség létrehozását tekintik feladatuknak – az esztétikus, pontos és kifinomult mozgás mellett a test, a lélek és a szellem tökéletes összhangjára is törekszik. A harmóniára, amely zaklatott korunkból kiveszni látszik. Fontos lenne, hogy újra felfedezzük – így életünk minősége válik jobbá. A tradicionális Taekwon-do állhatatos tanulásával ezen az úton járunk.

A Taekwon-do eskü

Az alapító nagymester gondolatai

  1. A Taekwon-do tanításainak mindenkor eleget teszek.
  2. Tiszteletet adok mesteremnek és valamennyi társamnak.
  3. Soha nem élek vissza Taekwon-do tudásommal.
  4. Ha kell, segítek a bajba jutottakon.
  5. Minden erőmmel a békét építem.

Számolás

Vezénylésekhez

# Koreai szám Hangul
1 Hana 하나
2 Dool
3 Set
4 Net
5 Tasut 다섯
6 Yausut 여섯
7 Ilgop 일곱
8 Yaudul 여덟
9 Ahop 아홉
10 Yaul

Fontosabb kifejezések

Edzések során előforduló koreai szavak

Magyar kifejezés Koreai kifejezés Hangul
Edzőterem Dojang 도장
Edzőruha Dobok 도복
Öv Ti
Mester Sabomnim 사범님
Figyelem! Charyot! 차렷!
Tisztelet-adás! Kyongye! 경례!
Tisztelgés a zászlónak Gukkiye daiyo kyongye 국기에 대하여 경례
Tisztelet-adás mesternek Sabomnimke daiyo kyonge 사범님께 대하여 경례

Övfokozatok

A Taekwon-doban használt övszínek

Övfokozat Övszín Jelentés
10. gup Fehér öv Tisztaság, ártatlanság
9. gup Fehér öv, sárga csík
8. gup Sárga öv Föld, benne a csírázó növény;
A Taekwon-do utazás kezdete
7. gup Sárga öv, zöld csík
6. gup Zöld öv A szárba szökkenő növény;
A Taekwon-do tudás növekszik
5. gup Zöld öv, kék csík
4. gup Kék öv Az ég felé törő növény
A Taekwon-do tudás magasabb szintje
3. gup Kék öv, piros csík
2. gup Piros öv Tűz, veszély
Figyelmeztetés a tanítványnak, hogy ne használja rosszul a tudást; figyelmeztetés a kihívónak, hogy pórul járhat
1. gup Piros öv, fekete csík
1-9. Dan Fekete öv Érettség, kiismerhetetlenség
Mesterfokozatok, a Taekwon-do tudás elmélyülése

Állások

Taekwon-doban használt alapállások

Magyar kifejezés Koreai kifejezés Hangul
Zárt állás Moa sogi 모아 서기
Figyelő készenléti állás Charyot sogi 차렷 서기
Párhuzamos készenléti állás (Narani) Junbi sogi 준비 서기
Lovaglóállás Annun sogi 앉는 서기
Támadóállás Gunnun sogi 걷는 서기
Küzdőállás v. L-állás Niunja sogi 니은자 서기
Hosszú L-állás Gojung sogi 고정 서기
X-állás Kyocha sogi 교차 서기
Egylábas készenléti állás oldalra Guburyo sogi 구부려 서기
Egylábas készenléti állás előre Waebal sogi 왜발 서기
T-állás Soo Jik sogi 수직 서기
Átlós lovagló állás Sasun sogi 사순 서기
Mély állás Nachuo sogi 낮춰 서기
Macska-állás Diwtbal sogi 뒷발 서기
Kifelé tartó állás Oe palya sogi
Befelé tartó állás An palya sogi

Technikák, irányok, szekciók

Technikák és nevükben szereplő kifejezések

Magyar kifejezés Koreai kifejezés Hangul
Rúgás Chagi 차기
Ütés Chirugi 찌르기
Csapás Taerigi 때리기
Szúrás Tulgi 뚫기
Hárítás Makgi 막기
Előre Ap
Hátra Dwit
Oldalra Yop
Köríves Dollyo 돌려
Kívülről befelé Annuro 안으로
Belülről kifelé Bakuro 밖으로
Ugró Twimyo 뛰며
Pörgő Dollimyo 돌리며
Akadály felett átugró Nomo 너머
Szökkenő ugrás Io 이어
Bal Wen
Jobb Orun 오른
Azonos oldali Baro 바로
Ellentétes oldali Pandae [반데
Legalsó Najunde 낮은데
Középső Kaunde 가운데
Legfelső Nopunde 높은데

Felületek, rúgások, ütések, védések

Magyar kifejezés Koreai kifejezés
Ököl elülső felszíne Ap joomuk
Ököl oldalsó felszíne Yop joomuk
Kézhát Dung joomuk
Ujjhegy Sonkut
Kézél Sonkal
Tenyér Sonbadak
Ujj Songarak
Alkar külső éle Pakat palmok
Alkar belső éle Ahn palmok
Csukló Sonmok
Könyök Palkup
Bandalson Sarló-kéz
Elülső talppárna Ap kumchi
Hátsó talppárna Dwit kumchi
Sarokcsont Dwit chok
Lábfej Bal dung
Láb külső éle Bal kal
Térd Moorup
Egyenes Rúgás Ap chagi
Köríves rúgás Dollyo chagi
Oldalrúgás Yop chagi
Hátrafelé irányuló rúgás Dwit chagi
Felülről lefelé irányuló "fejsze"-rúgás Neryo chagi
Kívülről befelé irányuló rúgás Anuro sewo chagi
Belülről kifelé irányuló rúgás Bakuro sewo chagi
Térdrúgás Moorup chagi
Ugró egyenes rúgás Twimyo ap chagi
Körbeforduló köríves rúgás Tornado dollyo chagi
Hátraforduló köríves rúgás Pandae dollyo chagi
Egyenes ütés Ap chirugi
Felütés gyomorra Dwijibo chirugi
Felütés állra Ollyo chirugi
Köríves ütés Dollyo chirugi
Kettős ütés Doobong chirugi
Ujjal döfés Sonkut tulgi
Kézéllel csapás Sonkal taerigi
Alkarral védés felfelé Chukyo makgi
Külső alkarral védés belülről kifelé Pakat palmok makgi
Belső alkarral védés belülről kifelé Ahn palmok makgi
Alkarral védés kívülről befelé Anuro makgi
Külső alkarral védés lefelé Najunde makgi
Felülről lefelé irányuló hárítás Neryo makgi
Alulról felfelé irányuló hárítás Ollyo makgi
Megállító hárítás Momchuo makgi
Védés keresztezett ököllel Kyocha makgi
Támasztott alkar védés Doo palmok makgi
Küzdőállás védő kéztartás Daebi makgi
Kettős alkar védés Sang palmok makgi
Szétfeszítő hárítás Hechyo makgi
Taszító hárítás Miro makgi
Kampós hárítás Golcho makgi
Teljes kört leíró hárítás Dollymyo makgi