Taekwon-do

Koreai harcművészet

A szó jelentése: a lábbal és kézzel való küzdelem művészete.

A Taekwon-do tanai:

Udvariasság - Becsületesség - Állhatatosság - Önuralom - Rettenthetetlen küzdőszellem

Kialakulása

Réges régen, a messzi-messzi Keleten

A távol-keleti harcművészetek gyökereit az évszázadokkal ezelőtti, feudális világban kell keresnünk. Abban az időben mindennapos volt a küzdelem, olykor életre-halálra. Aki a harcművészetek valamelyikében jártasságot szerzett, a maga és mások védelmére használhatta az elsajátított technikákat, csökkentve kiszolgáltatottságát az útonállókal, vagy a hadurak túlkapásaival szemben. Gyakorlati okok hívták életre a küzdelmi művészeteket, ám ahhoz, hogy valaki igazán komoly, mesteri szintre jusson, nem heti egy-két órányi, könnyed testedzésre volt szükség, hanem folyamatos, intenzív, életmódszerű gyakorlásra.

Harc...

A valódi küzdelem önmagunkkal zajlik

A harcművész az igazi harcot nem is a küzdelemben vívja, hanem akkor, amikor saját korlátainak és lehetőségeinek folyamatos meghaladására törekedve, áldozatos, verejtékes munkával, mind pontosabbra és hatékonyabbra csiszolja technikáit. Önmagát, a fájdalmait és csüggedését kell legyőznie. A tudás elmélyülésével a továbbfejlődés csak egyre komolyabb önuralom, türelem és kitartás révén érhető el. És aki e képességeit magas szintre fejleszti, annak élete egészét tartás, önfegyelem és egyensúly jellemzi. Igaz volt ez a kezdetekkor – igaz ez napjainkban is. Ma ugyan többnyire nem vagyunk folyamatos barbár, vad veszélynek kitéve, de a modern életnek is megvannak a maga nehézségei. Testünk a mozgásszegény életmód következtében hamar sorvadásnak indul, a folyamatos stressz és a bizonytalanságok szellemi és lelki egyensúlyunkat kezdik ki.

...művészet

Tökéletes összhang

A küzdősport szabályozott, formalizált harc: fő célja az eredményes fizikai küzdelem, akár versenyszinten is. A harcművészet azonban – miként a művészetek általában, amelyek a nem hétköznapi minőség létrehozását tekintik feladatuknak – az esztétikus, pontos és kifinomult mozgás mellett a test, a lélek és a szellem tökéletes összhangjára is törekszik. A harmóniára, amely zaklatott korunkból kiveszni látszik. Fontos lenne, hogy újra felfedezzük – így életünk minősége válik jobbá.A tradicionális Taekwon-do állhatatos tanulásával ezen az úton járunk.

A Taekwon-do eskü

Az alapító nagymester gondolatai

  1. A Taekwon-do tanításainak mindenkor eleget teszek.
  2. Tiszteletet adok mesteremnek és valamennyi társamnak.
  3. Soha nem élek vissza Taekwon-do tudásommal.
  4. Ha kell, segítek a bajba jutottakon.
  5. Minden erőmmel a békét építem.

Számolás

Vezénylésekhez

# Koreai szám Hangul
1 Hana 하나
2 Dool
3 Set
4 Net
5 Tasut 다섯
6 Yausut 여섯
7 Ilgop 일곱
8 Yaudul 여덟
9 Ahop 아홉
10 Yaul

Fontosabb kifejezések

Edzések során előforduló koreai szavak

Magyar kifejezés Koreai kifejezés Hangul
Edzőterem Dojang 도장
Edzőruha Dobok 도복
Öv Ti
Mester Sabomnim 사범님
Figyelem! Charyot! 차렷!
Tisztelet-adás! Kyongye! 경례!
Tisztelgés a zászlónak Gukkiye daiyo kyongye 국기에 대하여 경례
Tisztelet-adás mesternek Sabomnimke daiyo kyonge 사범님께 대하여 경례

Övfokozatok

A Taekwon-doban használt övszínek

Övfokozat Övszín
10. gup Fehér öv
9. gup Fehér öv, sárga csík
8. gup Sárga öv
7. gup Sárga öv, zöld csík
6. gup Zöld öv
5. gup Zöld öv, kék csík
4. gup Kék öv
3. gup Kék öv, piros csík
2. gup Piros öv
1. gup Piros öv, fekete csík
1-9. Dan Fekete öv

Állások

Taekwon-doban használt alapállások

Magyar kifejezés Koreai kifejezés Hangul
Zárt állás Moa sogi 모아 서기
Készenléti állás Charyot sogi 준비 서기
Lovaglóállás Annun sogi 앉는 서기
Támadóállás Gunnun sogi 걷는 서기
Küzdőállás v. L-állás Niunja sogi 니은자 서기
Hosszú L-állás Gojung sogi 고정 서기
X-állás Kyocha sogi 교차 서기
Egylábas készenléti állás oldalra Guburyo sogi 구부려 서기
Egylábas készenléti állás előre Waebal sogi 왜발 서기
T-állás Soo Jik sogi 수직 서기

Technikák, irányok, szekciók

Technikák és nevükben szereplő kifejezések

Magyar kifejezés Koreai kifejezés Hangul
Rúgás Chagi 차기
Ütés Chirugi 찌르기
Csapás Taerigi 때리기
Szúrás Tulgi 뚫기
Hárítás Makgi 막기
Előre Ap
Hátra Dwit
Oldalra Yop
Köríves Dollyo 돌려
kívülről befelé Annuro 안으로
Belülről kifelé Bakuro 밖으로
Ugró Twimyo 뛰며
Pörgő Dollimyo 돌리며
Akadály felett átugró Nomo 너머
Szökkenő ugrás Io 이어
Bal Wen
Jobb Orun 오른
Azonos oldali Baro 바로
Ellentétes oldali Pandae [반데
Legalsó Najunde 낮은데
Középső Kaunde 가운데
Legfelső Nopunde 높은데